Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zrealizuje szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin. Szkolenie jest dwudniowe i odpłatne (ok 250 zł/os), a uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu przedmiotowego szkolenia (ważne 5 lat). Od ilości chętnych uzależniamy organizację szkoleń na terenie poszczególnych gmin.
W załączeniu  szczegółowe informacje dotyczącą szkolenia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Wspólne źródła energii w rolnictwie" realizowana  była przez Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza i polegała na rozpowszechnieniu trudnych w interpretacji informacji wśród rolników z województwa kujawsko-pomorskiego na temat istoty tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznej, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków rolnych oraz korzyści płynących ze wspólnego działania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na cykl 14 szkoleń realizowanych w okresie od czerwca do października br. na terenie naszego województwa pt. „Wspólnie decydujemy o agrobiznesie”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na jednodniowe seminarium 10 września br. pt. „Wspólne działanie przynosi korzyści”.

Podkategorie