„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na dwudniowe seminarium 24-25 września br. pt. „Samowystarczalność energetyczna na obszarach wiejskich”.

Głównym celem zadania jest rozpowszechnienie wśród  rolników (z intensywną produkcją odpadów rolniczych np. dużych producentów trzody chlewnej) oraz przedstawicieli samorządów gminnych  idei współdziałania na rzecz ochrony środowiska poprzez  tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju instalacji OZE różnego typu.

Rolnictwo, chociaż jest silnie związane ze środowiskiem naturalnym, jest także źródłem poważnych zanieczyszczeń tego środowiska. Jedną z najważniejszych  form ochrony środowiska naturalnego i klimatu są odnawialne źródła energii (OŹE). Rolnictwo i obszary wiejskie posiadają szczególne walory  do ich rozwijania. Ogromny potencjał energetyczny tkwiący w biomasie można wykorzystać tylko we współpracy z rolnictwem i leśnictwem. Energetykę wiatrową można realizować przede wszystkim na obszarach wiejskich. Podobnie jest z wykorzystaniem energii płynących wód, które po spiętrzeniu są zarówno źródłem energii, ale także (lub przede wszystkim) elementem retencji wody, tak obecnie potrzebnym. Panele fotowoltaiczne możemy  w zasadzie instalować wszędzie, ale obszary wiejskie  nadają się do tego są szczególnie. Koncepcja samowystarczalności zakłada, że na wybranym obszarze wiejskim w maksymalnym stopniu uruchomi się wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł energii odnawialnej oraz wdroży się najlepsze dostępne technologie energooszczędne (np. oświetlenie typu LED, pasywne budownictwo, ekologiczny transport itd.). Idea samowystarczalności energetycznej jest zapewne przyszłościowa, wymaga jednak jeszcze wielu działań, uregulowań prawnych ale szczególnie edukacji i podnoszenia świadomości w tym zakresie wśród mieszkańców wsi.

Dlatego do udziału w seminarium  zapraszamy min. rolników, którzy zdobytą na seminarium wiedzę oraz materiały będą przekazywać w sposób kompetentny podczas posiedzeń rad powiatowych, gminnych oraz podczas spotkań z rolnikami i innymi mieszkańcami wsi na poziomie lokalnym. Warunkiem udziału w projekcie jest wcześniejsze zgłoszenie swojego  uczestnictwa poprzez przesłanie e-mailem formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Program seminarium

 

Dzień 1

11:30-12:00         Rejestracja  uczestników seminarium

12:00-12:45         Mix energetyczny Polski: w roku 2019, w roku 2030, w roku 2050

                            Źródła zanieczyszczeń obszarów wiejskich.

12: 45-13:30        „Czarna” energia vs energia „zielona”

- przyczyny gwałtownych zmian klimatycznych

- międzynarodowe zobowiązania ograniczania emisji gazów cieplarnianych

- kurczące się źródła paliw kopalnych

- rosnące zużycie energii

13:30-14:00         Przerwa obiadowa

14:45-16:15         Źródła energii odnawialnej na obszarach wiejskich : biomasa do spalania,

                            biomasa do produkcji paliw płynnych, energetyka wiatrowa, energetyka

                            wodna, fotowoltaika, biogazownie i biogazownie rolnicze

16:15-16:30         Przerwa kawowa

16:30-18:00         Idea samowystarczalności energetycznej na szczeblu lokalnym

- niezależność energetyczna jako element bezpieczeństwa energetycznego

- klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, lokalne sieci energetyczne

                             Dyskusja, podsumowanie

19:00                    Kolacja

 

Dzień 2

7:30-9:30             Śniadanie

9:30-10:00           Rejestracja  uczestników seminarium

10:00-11:30        Monosubstratowe mikrobiogazownie rolnicze jako uzupełnienie ciągu technologicznego w produkcji zwierzęcej.

11:30-11:45        Przerwa kawowa

11:45-13:15        Biogazownia rolnicza jako element gospodarki obiegu zamkniętego

- substraty do produkcji gazu

- najnowsze technologie przygotowywania substratów

- przepisy regulujące wykorzystanie odpadów do produkcji biogazu

- możliwości wykorzystania biogazu

- sposoby finansowania budowy biogazowni

13:15-13:45         Przerwa obiadowa

13:45-15:15         Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym

- koszty i warunki opłacalności budowy instalacji dla potrzeb własnych

- farmy fotowoltaiczne – alternatywa dla produkcji rolnej?

15:15-15:30          Podsumowanie i zakończenie seminarium