Bank BNP Paribas realizuje cykl merytorycznych spotkań pod nazwą AGRO AKADEMIA. W tym roku będzie to już drugie spotkanie w ramach 6. edycji wydarzenia, dedykowanego odbiorcom z segmentu agro, organizowana pod hasłem „Cena jutra".

Szanowni Państwo, na oczach całego Świata dzieje się rzecz niespotykana dotąd w historii ludzkości.

Szanowni Państwo, na oczach całego Świata dzieje się rzecz niespotykana dotąd w historii ludzkości. Sowiecki agresor napadł podstępnie na niezależne Państwo i dokonuje niewyobrażalnych  zniszczeń, bombardując obiekty cywilne, szkoły, szpitale, domy mieszkalne, mordując przy tym setki, a być może tysiące  osób niezaangażowanych bezpośrednio w wojnę, dzieci, kobiety osoby niepełnosprawne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej.

Na prośbę Departamentu Działań Premiowych w ARiMR zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu zasad i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (nowelizacja przepisów), które odbędzie się dnia 4 marca 2022 r., w godzinach 10:00-14:00, przy użyciu aplikacji MC TEAMS.