Wieś Kujawsko-Pomorska

O miesięczniku…

Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawana wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku od 2001 roku, jest miesięcznikiem adresowanym do rolników i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych sprawami wsi i ich mieszkańców. Misją czasopisma jest wspieranie w zakresie informacji i edukacji z obszaru technologii i ekonomiki w celu poprawy jakości życia jej czytelników. W czasopiśmie otrzymają Państwo szereg informacji popularyzujących innowacje w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dużo uwagi poświęciliśmy także ekonomice rolnictwa i zarządzaniu, w tym pozyskiwaniu środków na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej. Ważny blok informacji poświęcony jest życiu społecznemu, w tym prawu oraz ekologii i ekonomii społecznej. W każdym numerze możemy znaleźć przepisy na domowe dania oraz pomysł jak upiększyć dom i ogród. Dodatkową atrakcją są relacje z wyjazdów zagranicznych często do egzotycznych krajów. Od czasu do czasu możemy przeczytać utwór lokalnego poety, a zawsze relacje z wydarzeń takich jak: tragi, wystawy zwierząt, dni pola, dożynki, jarmarki czy festyny wiejskie.

Podsumowując, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej jest po trosze wszystko.Każdy może tu znaleźć coś co go zainteresuje, a jeśli zechce to może napisać do redakcji lub też zadać pytanie. Miesięcznik zawiera oprócz własnych artykułów i wywiadów, także materiały sponsorowane i reklamy oraz przedruki najciekawszych publikacji z innych branżowych czasopism. Redakcja stawia sobie za cel dotrzeć z intersującą propozycją do jak największej liczby czytelników, jest to trudne zadanie w czasach silnej konkurencji, nie tylko ze strony prasy, ale przede wszystkim różnych kanałów multimedialnych. Utrzymująca się od lat liczba prenumeratorów oraz nagrody ze strony firm prowadzących profesjonalną ocenę wydawnictw branżowych świadczą, że udaje się osiągać postawione cele.

Marek J. Nowacki
Redaktor Naczelny Wsi Kujawsko-Pomorskiej

 

Sierpień pod znakiem miodobrania…

To już tradycja, że w sierpniu, w Oddziale naszego Ośrodka w Zarzeczewie, świętujemy razem z pszczelarzami. W tym roku również zachęcamy do odwiedzenia tego malowniczego zakątka, położonego nad Zalewem Wiślanym, gdzie w otoczeniu starego parku odbędzie się kolejne, już XIII „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato”.

Gospodarzu, ja kuleję!

Ochwat (laminitis), to aseptyczne zapalenie tworzywa racicowego − poważna choroba zwierząt kopytnych. W stadach bydła mlecznego to schorzenie przynosi znaczne straty gospodarcze. Jednym z jej objawów jest kulawizna.

Sztuczne mięso. Czy to koniec rolnictwa?

„Teraz archeologia burzy święte przekonanie o tym, że ostatni milion lat ludzkiej historii jest w istocie długą opowieścią o postępie. Ostatnie odkrycia przekonują, iż wprowadzenie rolnictwa, rzekomo stanowiącego najważniejszy krok ku lepszemu życiu, było pod wieloma względami katastrofą, po której nigdy nie zdołaliśmy się pozbierać. Wraz z rolnictwem nadeszła era nierówności społecznej, nierówności płci, chorób i despotyzmu.

Biznes na wsi. Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Łojewie

Łojewo to niewielka wieś położona na terenie gminy Inowrocław. Nieopodal Jeziora Szarlejskiego, zwanego „małym Gopłem”, mieści się Inkubator Przetwórstwa Lokalnego (IPL), pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim tego typu obiekt, w którym rolnicy oraz inne zainteresowane podmioty mogą przetwarzać wyprodukowane przez siebie płody rolne.