Wieś Kujawsko-Pomorska

O miesięczniku…

Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawana wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku od 2001 roku, jest miesięcznikiem adresowanym do rolników i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych sprawami wsi i ich mieszkańców. Misją czasopisma jest wspieranie w zakresie informacji i edukacji z obszaru technologii i ekonomiki w celu poprawy jakości życia jej czytelników. W czasopiśmie otrzymają Państwo szereg informacji popularyzujących innowacje w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dużo uwagi poświęciliśmy także ekonomice rolnictwa i zarządzaniu, w tym pozyskiwaniu środków na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej. Ważny blok informacji poświęcony jest życiu społecznemu, w tym prawu oraz ekologii i ekonomii społecznej. W każdym numerze możemy znaleźć przepisy na domowe dania oraz pomysł jak upiększyć dom i ogród. Dodatkową atrakcją są relacje z wyjazdów zagranicznych często do egzotycznych krajów. Od czasu do czasu możemy przeczytać utwór lokalnego poety, a zawsze relacje z wydarzeń takich jak: tragi, wystawy zwierząt, dni pola, dożynki, jarmarki czy festyny wiejskie.

Podsumowując, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej jest po trosze wszystko.Każdy może tu znaleźć coś co go zainteresuje, a jeśli zechce to może napisać do redakcji lub też zadać pytanie. Miesięcznik zawiera oprócz własnych artykułów i wywiadów, także materiały sponsorowane i reklamy oraz przedruki najciekawszych publikacji z innych branżowych czasopism. Redakcja stawia sobie za cel dotrzeć z intersującą propozycją do jak największej liczby czytelników, jest to trudne zadanie w czasach silnej konkurencji, nie tylko ze strony prasy, ale przede wszystkim różnych kanałów multimedialnych. Utrzymująca się od lat liczba prenumeratorów oraz nagrody ze strony firm prowadzących profesjonalną ocenę wydawnictw branżowych świadczą, że udaje się osiągać postawione cele.

Marek J. Nowacki
Redaktor Naczelny Wsi Kujawsko-Pomorskiej

  


 

Co ma wpływ na opłacalność produkcji mleka? Część I
Postawione w tytule pytanie zwykle rozpala emocje hodowców bydła mlecznego i trudno się temu dziwić. Byt ich i ich rodzin uzależniony jest od wspomnianej „opłacalności” lub jej braku. Dyskusje na ten temat często skupiają się na cenach. Z jednej strony na cenie mleka, z drugiej na cenach środków produkcji, które producent mleka musi kupować. Problem w tym, że choć ceny te są bardzo istotne, pojedynczy hodowca nie ma na nie prawie żadnego wpływu. Skupmy się zatem na tym, co w przeważającym stopniu decyduje o opłacalności produkcji mleka, a na co ma wpływ właściciel stada – na szeroko rozumianym „zarządzaniu stadem”.

Wiejska e-skrzynka – oczekiwania konsumentów
Wywiad z mgr Joanną Suchomską i dr Wojciechem Goszczyńskim.
Od ponad roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i kilkunastoma producentami rolnymi z naszego regionu realizuje wspólnie projekt „Innowacyjny model współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Projekt znany pod nazwą Wiejska e-skrzynka, ponieważ tak właśnie nazywa się grupa operacyjna, która powstała w ramach jego realizacji.

 

Duńczycy byli pierwsi
W 1989 r. od rolnictwa rozpoczęliśmy w Polsce przywracanie gospodarki rynkowej. Duńczycy jako pierwsi zgłosili chęć pomocy w tym trudnym dziele rolnikom z naszego regionu. Doradcy z ODR w Minikowie i naukowcy z Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictw ATR w Bydgoszczy z nadzieją przyjęli ofertę, która rozpoczęła wieloletnią współpracę. W maju i czerwcu 1992 r. mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Duńskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Skejby koło Aarhus oraz Lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Aars. Były okazje do asystowania duńskim kolegom podczas wizyt doradczych na farmach. Jak wykorzystaliśmy minione 32 lata na pożegnanie systemu nakazowo-rozdzielczego oraz 17 lat funkcjonowania w Unii Europejskiej? Zobaczmy zmiany w gospodarstwach rolniczych w Polsce na tle gospodarstw w Danii.

Dobre sąsiedztwo roślin
Marzeniem wielu z Nas jest piękny i urodzajny ogródek warzywny. Aromatyczny warzywnik rządzi się swoimi prawami, a szczególnie rośliny w nim posadzone czy wysiane. Chodzi głównie o tak zwane dobre sąsiedztwo roślin, czyli ulokowanie roślin tak, aby wzajemnie się nie ograniczały lub też nie wpływały na siebie negatywnie.