W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. wyłączenia z zakresu towarów objętych 8% preferencyjną stawką VAT nasienia zwierząt hodowlanych, w tym bydła i trzody chlewnej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z apelem 22 czerwca 2020 r. do Premiera, wnosząc o pilną zmianę przepisów i pozostawienie 8% stawki VAT.

W odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca br. czytamy iż konieczne jest przywrócenie w odniesieniu do nasienia bydlęcego i pozostałego o kodzie CN 0511 10 00 możliwości stosowania 8% stawki VAT, tak jak dotychczas. W związku z powyższym została skierowana prośba do Ministra Finansów o zmianę przepisów w celu uwzględnienia w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydawanym na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), preferencyjnej stawki na ww. nasienie, tj. w dotychczasowej wysokości 8%.
W załączeniu zamieszczamy wystąpienie Zarządu KRIR do Premiera M.Morawieckiego oraz odpowiedź Ministra J.K. Ardanowskiego w sprawie przywrócenia 8% stawki VAT za nasienie bydlęce i pozostałe.