Sejm przyjął  nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW wprowadzającej pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku COVID-19 z funduszy PROW.

W związku przekazaniem do opiniowania >>> projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 21 maja 2020 r. zgłosił następujące uwagi samorządu rolniczego.

Ministerstwo Rolnictwa ustosunkowało się do przesłanych przez KRIR uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wprowadzenia mechanizmu szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bez konieczności powoływania komisji szacujących szkody.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46 ulotkę pt.: „ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA, ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA”.