Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze pomocy suszowej za 2019 rok z puli de minimis, która się właśnie kończy na ten rok, otrzymają od rządu inne wsparcie za pośrednictwem ARiMR. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Zamieszczamy opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczącą Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w kontekście siły wyższej odnoszącej się do międzyplonów EFA.

W związku z przekazaniem do opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów (link do strony: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333900/katalog/12687808#12687808)  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 21 maja 2020 r. zgłosił następujące uwagi samorządu rolniczego.

Minister Rolnictwa udzielił odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 29 kwietnia 2020 r. (znak: KRIR/JM/431/2020) w sprawie działań na rzecz rolników dotkniętych tegoroczną suszą w 2020r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił odpowiedzi KRIR w/s satelitarnego monitoringu suszy (SMSR)