Tradycyjnie corocznie Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wraz Województwem oraz WZRiKiOR współpracowała przy organizacji  "Wojewódzkiego Dnia Kobiet Wiejskich". Uroczystość miała miejsce 8 marca br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i obejmowała wystąpienie honorowych gości, część artystyczną oraz wręczenie "symbolicznego kwiatka" ufundowanego przez Izbę każdej z siedmiuset przybyłych kobiet.