W Europie liczba i rozmaitość gatunków żyjących na użytkach rolnych – „różnorodność biologiczna na użytkach rolnych” – zmniejsza się od wielu lat.

Przykładowo od 1990 r.populacja ptaków krajobrazu rolniczego i motyli łąkowych zmniejszyła się o ponad30%. W 2011 r.Komisja przyjęła strategię ochrony różnorodności biologicznej. Celem strategii było powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów do 2020 r.oraz przywrócenie ich w możliwie jak największym stopniu.W szczególności strategia zakładała zwiększenie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej. Strategię tę przyjęto w kontekście międzynarodowego zobowiązania dotyczącego utrzymania i wzmocnienia różnorodności biologicznej, które wynika z ratyfikowania przez wszystkie państwa członkowskie i samą Unię Europejską Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej.

W załączeniu zamieszczamy sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowy nr 13/2020 pt. „Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych - Wspólna Polityka Rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji".  Raport ETO  w sposób bardzo krytyczny odnosi się do dotychczasowych programów WPR mających na celu poprawę bioróżnorodności biologicznej.

Do pobrania
Download this file (SR_Biodiversity_on_farmland_PL.pdf)SR_Biodiversity_on_farmland_PL.pdf[ ]5879 kB