Dzięki nowym unijnym przepisom kraje UE mogą teraz pomagać rolnikom do kwoty 120 000 euro (lub 125 000 euro) na jedno gospodarstwo.

Z komunikatu  Komisji Europejskiej z 20 marca 2020 „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01)” wynika, że zgodna z unijnym rynkiem jest pomoc państwa w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych, która nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Odrębnie przewidziano:  pomoc w formie gwarancji kredytowych, pomoc w formie subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek, pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych, krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych.

Cały komunikat KE w załączniku (warunki pomocy dla rolnictwa są określone w pkt. 22 i 23).

Czy te dodatkowe 100 tys. euro to dodatek do limitu de minimis, który może trafić do gospodarstw od państwa na dotacje bezpośrednie, zaliczki zwrotne lub korzyści podatkowe? – zapytaliśmy Krzysztofa Jurgiela, europosła i byłego ministra rolnictwa.

- Komunikat Komisji ustanawiający Tymczasowe środki pomocy państwa umożliwia państwom członkowskim  udzielenie pomocy w związku z COVID-19  z krajowych środków publicznych,  w ramach notyfikowanych w Komisji Europejskiej programów pomocy,  m.in. dla   producentów rolnych  w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub ulg i zwolnień podatkowych w kwocie  nie przekraczającej 100 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne – potwierdza Krzysztof Jurgiel. - Dodatkowo w ramach możliwości wynikających z przepisów unijnych dotyczących udzielania pomocy de minimis w rolnictwie, która nie jest zgłaszana do notyfikacji w Komisji Europejskiej, mogą być uruchamiane programy pomocy zakładające udzielenie pomocy  dla producentów rolnych  nie przekraczającej 20 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne w okresie trzech lat (lub 25 tys. euro pod warunkiem prowadzenia sektorowego rejestru udzielonej pomocy publicznej w formie de minimis w rolnictwie).

Zatem 100 tys. euro na gospodarstwo to dodatkowy, niezależny od limitu de minimis próg pomocy.

- Ponadto poza powyższymi  limitami przypadającymi na jedno gospodarstwo rolne producenci rolni mogą  korzystać  z programów pomocy, które spełniają  warunki określone w Komunikacie Komisji ustanawiającym Tymczasowe  środki pomocy państwa (w formie gwarancji kredytowych, preferencyjnych pożyczek, krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych,  gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych) -  o ile takie programy byłyby przygotowane ze wskazaniem źródła ich finansowania z krajowych środków publicznych, a następnie przedłożone do notyfikacji w Komisji Europejskiej – wyjaśnia europoseł Krzysztof Jurgiel. - Na podstawie tych wytycznych aktualnie procedowany  jest (SKRM) projekt ustawy o dopłatach do kredytów obrotowych dla producentów rolnych (dla MSP dopłata wynosi 2% ) - dodaje.

A my uzupełnijmy, że aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 28.04.2020 wynosi 266 956 788,02 euro, co stanowi 90,21%. Ruszyły więc wypłaty pomocy po suszy i dopłaty do nasion - na 9.04.2020 wykorzystanie limitu wynosiło 250 144 659,98 euro, co stanowiło 84,53% - a limit znacznie się uszczuplił, co świadczy, że wkrótce będzie wyczerpany ("zwykła" pomoc pochłania ok. 3-4 mln euro limitu miesięcznie). Tylko opóźnienie pomocy wypłacanej w jego ramach sprawiło, że jeszcze to nie nastąpiło.

Wykorzystanie nowych limitów pomocy byłoby więc szansą na zwiększenie wsparcia państwa i wyrównanie warunków, w jakich gospodarują polscy i unijni rolnicy - a przynajmniej zapobiegłoby powstaniu nowych różnic.

Zgodnie z komunikatem KE, pomoc po koronawirusie przyznaje się nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Pytamy w MRiRW, jakie programy pomocy dla rolników notyfikuje Polska.

Źródło: www.farmer.pl

Do pobrania
Download this file (komunikat+KE+COVID.pdf)komunikat+KE+COVID.pdf[ ]215 kB