W ARiMR

17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Od 7 lipca do 2 września 2022 r. można się ubiegać o wsparcie z PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji. W tym naborze wprowadzone zostały zmiany – dotyczą one spółek wodnych lub ich związków.

Do 60 tys. zł bezzwrotnej premii można uzyskać w trwającym naborze wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. Dotychczas ARiMR zarejestrowała 1590 wniosków na kwotę 95,4 mln zł.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej: 80 zł za prosię urodzone pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca br. Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno -środowiskowo- klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).