Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na  wniosek KPIR o wydanie decyzji o całkowitą eliminację dzików z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zamieszczamy pismo MRiRW z dnia 17 września w załączniku.