Zamieszczamy odpowiedz  MRiRW na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 23.03.2020 znak: 208/2020/KPIR w sprawie odkupu przez KOWR nieruchomości rolnej i zespołu silosów zbożowych zlokalizowanych w Rybieńcu.

Na nasz wniosek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło do Centrali KOWR z prośbą o rozpoznanie sprawy. KOWR zadeklarowało gotowość do zapoznania się z dokumentami finansowymi i przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa  w Rybieńcu.