Proponowane wskaźniki celu zawarte w projektach regulacji dotyczących Planu Strategicznego WPR 2021-2027 w kontekście celów  Zielnego Ładu są  według KRIR niezwykle ambitne i nie do zaakceptowania przez rolników i będą trudne do osiągnięcia bez wywołania różnych nieprzewidywalnych zjawisk.

W załączeniu zamieszczamy stanowisko z wątpliwościami i pytaniami  Zarządu Krajowej Rady Izb  Rolniczych w sprawie ogłoszonych przez Komisję Europejską dokumentów dotyczących miejsca przyszłej WPR w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.