W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące uruchomienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnej edycji programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło pismem z 25 czerwca 2024 r. poniższe informacje.

W chwili obecnej NFOŚiGW nie planuje ogłoszenia kolejnego naboru wniosków na rok 2024 w ramach Programu. Niemniej jednak, po zakończeniu realizacji przedsięwzięć w ramach już zawartych umów o dofinansowanie, Fundusz dokona rozeznania zapotrzebowania na wsparcie finansowe i rozważy celowość kontynuacji Programu. Należy jednak zaznaczyć, że uruchomienie kolejnego naboru wniosków uwarunkowane będzie dostępnością środków w budżecie na realizację Programu oraz określeniem wpływów środków do NFOŚiGW, które będą mogły być przeznaczone na ten cel.

Pismo MKiŚ >>>

Źródło: KPIR