Skład rady powiatowej

miasto/gmina imię nazwisko funkcja
Baruchowo Jarosław Sakowski czł. RP KPIR
Baruchowo Konrad Seklecki czł. RP KPIR
Boniewo Mirosław Łukaszewski czł. RP KPIR
Boniewo Marcin Wypijewski czł. RP KPIR
Brześć Kuj. Marcin Bednarski czł. RP KPIR
Brześć Kuj. Bartosz Karkosiński czł. RP KPIR
Choceń Michał Bącela czł. RP KPIR
Choceń Krzysztof Czarniak czł. RP KPIR
Chodecz Jan Ambrożewicz czł. RP KPIR
Chodecz Błażej Krupa czł. RP KPIR
Fabianki Tomasz Krzyżanowski czł. RP KPIR
Fabianki Zbigniew Słomski del. WZ KPIR
Izbica Kuj. Janusz Czernicki czł. RP KPIR
Izbica Kuj. Wojciech Radomski czł. RP KPIR
Kowal - Miasto Wojciech Rudziński czł. RP KPIR
Kowal - Gmina Marian Kozłowski czł. RP KPIR
Kowal - Gmina Stanisław Seklecki przew. RP
Lubanie Dariusz Kurdubski czł. RP KPIR
Lubanie Michał Skowroński czł. RP KPIR
Lubień Kuj. Jarosław Woźniak czł. RP KPIR
Lubień Kuj. Mariusz Żakowiecki czł. RP KPIR
Lubraniec Mateusz Jaskólski czł. RP KPIR
Lubraniec Przemysław Kuśmirek czł. RP KPIR
Włocławek - Miasto Stanisław Tober czł. RP KPIR
Włocławek - Gmina Ryszard Jaroszewski czł. RP KPIR
Włocławek - Gmina Krzysztof Muszyński czł. RP KPIR

W dniu 09.10.2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej KPIR Powiatu Włocławskiego. Przewodniczącym został Pan Stanisław Seklecki a delegatem na Walne Zgromadzenie Pan Zbigniew Słomski. Gratulujemy!

Z inicjatywy Pana Janusza Czernickiego i Wojciecha Radomskiego - Członków RP KPIR we Włocławku oraz pana Marka Dorobiały Burmistrza Izbicy Kujawskiej odbyło się w dniu 14 marca 2023 roku w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej posiedzenie RP KPIR.

Na posiedzeniu rady powiatowej KPIR we Włocławku w dniu 05.11.2021 r. , którego głównym punktem porządku obrad było: restrukturyzacja gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa Świętosław gm. Włocławek o powierzchni około 273 ha.

W dniu 24.06.2022 r. w Nakonowie Starym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej KPIR we Włocławku. Na ww. posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele KOWR, ARiMR, oraz KRUS. Po przedstawieniu spraw przez przedstawicieli ARiMR oraz KRUS i wyniku prac RP KPIR we Włocławku na posiedzeniu wypracowano następujące wnioski :