Skład rady powiatowej

Gmina Imię Nazwisko Funkcja
Gmina Golub-Dobrzyń Wojciech  Boniecki przew. RP
Gmina Golub-Dobrzyń Kazimierz Gajtkowski czł. RP KPIR
Gmina Radomin Aleksandra Szałwińska czł. RP KPIR
Gmina Radomin Mateusz Bartel czł. RP KPIR
Gmina Kowalewo Pomorskie Rafał Jasieniecki czł. RP KPIR
Gmina Kowalewo Pomorskie Alina  Mełnicka czł. RP KPIR
Gmina Ciechocin Jacek Błaszkiewicz czł. RP KPIR
Gmina Ciechocin Arkadiusz  Żuchowski czł. RP KPIR
Gmina Zbójno Rafał Burkwicz del. WZ KPIR
Gmina Zbójno Marek  Majewski czł. RP KPIR

 

Przewodniczący rady powiatu golubsko-dobrzyńskiego  KPIR Wojciech  Pietrzak w związku z pismem z dnia 16 lipca 2021 r. skierowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020r.  otrzymał odpowiedz  MRiRW z dnia 13 sierpnia br. następującej treści:

Dziś 17 lutego 2020 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się rada powiatowa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej poświęcona  zagadnieniom "EKOLOGIA, ROLNICTWO, GOSPODARKA - w dobie zmagań z ASF i w związku ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt".
W wydarzeniu wzięli udział miejscowi samorządowcy, Proboszcz tutejszej parafii, posłowie, przedstawiciele instytucji państwowych, TUW, myśliwi, leśnicy, Zarząd KPIR. Posiedzenie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z szeroko rozumianą ekologią w otoczeniu rolnictwa. Nie obyło się także bez omówienia incydentu związanego z odebraniem królików z szopki noworocznej przez Fundację Azyl. Stoimy na stanowisku, że środowisko rolnicze ale i zwykli posiadacze zwierząt domowych powinni potępiać tego typu bezprawne działania w imię wyimaginowanego zła jakie rzekomo miało dziać się wspomnianym królikom. Odbieranie zwierząt przez organizacje tzw pro-zwierzęce staje się coraz częstszą praktyką nie mającą racjonalnych podstaw do takich działań. Rzeczywistość często bywa rozczarowująca i pokazuje iż dobre postawy wrażliwej części społeczeństwa szczególnie młodzieży są wykorzystywane do robienia nieuczciwego biznesu w postaci wystawiania wysokich faktur za "opiekę" nad zabranymi właścicielom zwierzętami. Jest to o tyle istotne, że obecnie procedowana jest w parlamencie zmiana ustawy o ochronie zwierząt, gdzie nie możemy dopuścić do udzielania nadmiernych uprawnień tj. wchodzenie bez zgody właściciela na teren gospodarstw i innych praw
dla organizacji-no właśnie ...czy na pewno chroniących zwierzęta?

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z powiatu golubsko-dobrzyńskiego odbyło się 6 sierpnia 2019.

Przewodniczącym został ponownie Wojciech Pietrzak a delegatem do Walnego Zgromadzenia Wojciech Boniecki.

24 czerwca br. w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się rada powiatowa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej poświęcona zagadnieniom: