Laureatów konkursu Agricola – Syn Ziemi poznaliśmy 7 grudnia br. podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu, która odbyła się w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą.

W konkursie nagrodziliśmy najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie rolników zarówno mężczyzn i kobiety z Kujaw i Pomorza, którzy uzyskują wysokie wyniki w produkcji rolnej, w codziennej pracy na roli i w gospodarstwie wykorzystują nowoczesne technologie, przestrzegają zasad ochrony środowiska, a także działają na rzecz społeczności wiejskiej.

To doskonała okazja do podziękowań zwycięzcom za wysiłek i zaangażowanie oraz do pogratulowania osiągnięć, dzięki którym w pełni zasłużyli na miano najlepszych.

Nowością tegorocznego konkursu było wprowadzenie nowej trzeciej kategorii „Kobieta przedsiębiorcza i aktywna społecznie”. Kandydatury zgłaszały samorządy lokalne, związki i organizacje rolnicze oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Konkurs cieszy się dużą popularnością, do VII edycji w trzech kategoriach nominowanych było 44 wyróżniających się kandydatów z całego województwa. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy, natomiast trzy pierwsze miejsca dodatkowo nagrodę pieniężną.


W kategorii kobieta przedsiębiorcza wyróżnione zostały:

I miejsce Ewelina Sulińska

Wolontariusz z krwi i kości, zawsze można liczyć na jej pomocną dłoń. Wiele czasu potrzeba do wymienienia wszystkich inicjatyw i aktywności, w których uczestniczy. Pedagog, druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Steklinie, wolontariusz w ognisku wychowawczym, szlachetnej paczce, sali zabaw, parafii, opiekunka Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kobieta najbardziej aktywna społecznie w województwie kujawsko-pomorskim!


II miejsce Anna Janas

Rolniczka, matka, żona, kobieta aktywna i odważna z Ośna w gminie Janowiec Wielkopolski. W celu zdywersyfikowania dochodów gospodarstwa rolnego w 2011 roku otworzyła firmę „Pasja Catering”, potem powstawały kolejne sklepy garmażeryjne, działania firmy rozszerzyła o usługi dla rolnictwa i usługi komunalne, natomiast w roku 2022 powstał lokal do organizacji imprez okolicznościowych. Kobieta bardzo przedsiębiorcza!


III miejsce Dorota Dembińska

Sołtyska Mniszka, Radna – reprezentuje wspaniałą grupę ludzi zamieszkałych na terenie gminy Dragacz, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia w Gminie Dragacz, działa w kilku organizacjach pozarządowych. Udowodniła, że na wsi życie nie musi byś nudne…, bo wieś jest Kobietą!

 

W kategorii rolnictwo tradycyjne wyróżnieni zostali:

I miejsce Anna i Jarosław Kryst

Gospodarzą na 40 hektarach w Złotopolu, gmina Lipno. Zamiłowanie do ziemi przejęli po swoich rodzicach. Zajmują się produkcją zwierzęcą, bydłem opasowym. Są aktywni w życiu społecznym i angażują się w pomaganie innym. Czynnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i społecznych zarówno w swoim sołectwie, jak i na szczeblu gminy. Rolnicy w stu procentach tradycyjni!

II miejsce Henryk Aleksandrzak

Laureat gospodaruje na 38 ha w miejscowości Krzywosądz, gminie Dobre. To tradycyjne gospodarstwo rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kierunek produkcji: bydło mleczne i opasowe oraz produkcja roślinna. Sukcesem gospodarstwa jest utrzymanie dobrostanu zwierząt i uprawa roli przy zachowaniu dobrej praktyki rolniczej. Rolnictwo to jego praca ale też największa pasja!


III miejsce Sławomir Lesiński

Jest trzecim pokoleniem prowadzącym to konkretne gospodarstwo rolne w Łążynku, gmina Obrowo. Prowadzi produkcję roślinną (pszenica) i zwierzęcą (hodowla trzody chlewnej). Gospodarstwo jest wizytówką gminy Obrowo. Oprócz dbałości o gospodarstwo udziela się społecznie i jest aktywny w działalności na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

W kategorii innowacje w rolnictwie wyróżnieni zostali:

I miejsce Cezary Grzegórski       

Swoją pracę traktuje jako przygodę. Innowacje wprowadza w swoim gospodarstwie położonym w Brzeźnie gmina Koneck, przez cały okres swojego gospodarowania. Jego działania były często bardzo nietuzinkowe. Dzięki swojej odwadze i otwartości na zmiany umożliwił swojemu gospodarstwu intensywny rozwój. Znajduje również czas na aktywność społeczną i pomaganie innym. W jego domu znalazły schronienie trzy osoby narodowości ukraińskiej. Innowacyjny rolnik pełen pasji – Cezary Łukasz Grzegórski !


II miejsce Emilia Witkowska

Prowadzone przez Panią Emilię gospodarstwo w Ławach, gmina Rypin, zajmuje się hodowlą kóz i przetwórstwem mleka. Obecnie prowadzona hodowla liczy 200 sztuk kóz, w tym 160 to kozy dojne. Największym osiągnięciem gospodarstwa jest serowarnia i uruchomienie dojrzewalni długo dojrzewających serów. Wytwarzane sery nie zawierają konserwantów i sztucznych barwników z pełnego niepasteryzowanego, nienormalizowanego mleka koziego bez domieszek innych mlek. Wyroby uzyskują wyróżnienia i nagrody w konkursach kulinarnych.


III miejsce Łukasz Lech

Posiada imponujące 105 hektarowe gospodarstwo rolne  w Białochowie, gmina Rogóźno. Osiąga wysokie plony zbóż ozimych, rzepaku ozimego i kukurydzy. Z wykształcenia magister inżynier rolnictwa w specjalności agronomia i agrobiznes. Trzykrotny laureat Ogólnopolskich Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Stosuje innowacyjne rozwiązania i technologie w produkcji!

 

Lista wszystkich kandydatów do konkursu w załączniku.

 

Do pobrania
Download this file (Kandydaci do konkursu.docx)Kandydaci do konkursu.docx[ ]13 kB