Platforma "SELLFOOD" to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu giełdowego towarami rolno-spożywczymi. Projekt  powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ma być  bezpiecznym, wiarygodnym i transparentnym sposobem zawierania transakcji przy obrocie  produktami rolnymi.  Ponadto ma zapewniać równowagę rynkową, wystandaryzowane produkty, gwarancję zapłaty, dotrzymywanie terminów oraz równe traktowanie wszystkich uczestników rynku.

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do obrotu na Platformie Żywnościowej można znaleźć na stronach: www.tge.pl oraz platformazywnosciowa.com.pl