W sobotę 28 sierpnia br. w Teatrze Horzycy w Toruniu odbyła się gala najważniejszego plebiscytu rolników Pomorza i Kujaw czyli VI edycja konkursu Agricola-Syn Ziemi. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą.

W konkursie nagrodzeni zostali najbardziej przedsiębiorczy i aktywni społecznie rolnicy z Kujaw i Pomorza, którzy uzyskali wysokie wyniki w produkcji rolnej, w codziennej pracy na roli i w gospodarstwie wykorzystując nowoczesne technologie, przestrzegając zasad ochrony środowiska, a także działając na rzecz społeczności wiejskiej. 

Kandydatury do konkursu zgłaszają samorządy lokalne, związki i organizacje rolnicze, instytucje trzeciego sektora oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

W tym roku wpłynęło 16 wniosków w kategorii „Innowacje w rolnictwie” i 17 w kategorii „Rolnictwo tradycyjne”. Zwycięzców wskazała kapituła konkursowa, której przewodniczył wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.

Maciej Raszka, zwycięzca w kategorii „Innowacje w rolnictwie”, 55-letni absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, prowadzi w Łabiszynie gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące się w roślinach ozdobnych. Efektem stosowanych przez niego technologii są częściowa automatyzacja prac w gospodarstwie i oszczędności energetyczne, a ostatecznie wzrost wydajności i ograniczenie kosztów. Co ważne, rozwiązania te są przyjazne środowisku. 

Gospodarstwo jest firmą rodzinną z przedwojenną tradycją, zapoczątkowaną w 1928 roku przez dziadka pana Macieja. Będzie ją kontynuował także jego syn, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Laureat wspiera placówki publicznej służby zdrowia i placówki oświatowe oraz instytucje wsparcia społecznego, angażuje się też w organizację wydarzeń integrujących lokalną społeczność.

Włodzimierz Romanowski, zwycięzca w kategorii „Rolnictwo tradycyjne”, gospodaruje w Zelgnie na 118 hektarach. Uprawia pszenicę, rzepak, jęczmień, buraki cukrowe i kukurydzę, hoduje 70 sztuk bydła opasowego.

Także to gospodarstwo jest miejscem pracy całej rodziny z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie (w kierunkach rolniczych kształcą się też synowie pana Włodzimierza). Ale tradycja tradycją, a współczesność ma swoje prawa – gospodarstwo jest stale modernizowane (zainwestowano tu m.in. w energetykę ze źródeł odnawialnych) i rozwijane.

Włodzimierz Romanowski jest wieloletnim strażakiem ochotnikiem, działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnej miejscowości, w której jest obecnie przewodniczącym komisji rewizyjnej. Jest też członkiem zarządu powiatowego OSP w Toruniu, prezesem jednego ze związków producentów buraka cukrowego, angażuje się na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. 

Pozostali tegoroczni laureaci to Katarzyna Bukowska z Dąbrowy Chełmińskiej w powiecie bydgoskim i Marek Milczek z Jeżewa w powiecie żniński (drugie i trzecie miejsce w kategorii „Rolnictwo tradycyjne”) oraz Mariusz Dębowski z Lubrańca Parceli w powiecie włocławskim i Mariola i Roman Przybyszowie z Konecka w powiecie aleksandrowskim (drugie i trzecie miejsce w kategorii „Innowacje w rolnictwie”.