W dniu 28 lutego 2020 r. z inicjatywy Zarządu KPIR odbyło się w Przysieku spotkanie rolników wierzycieli firmy Ziarno sp. zoo, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone firmie zboże z tegorocznych żniw.

Celem spotkania było omówienie sytuacji wierzycieli, w związku z otwarciem przez sąd przyśpieszonego postępowania układowego. W spotkaniu wziął udział pełnomocnik nadzorcy sądowego radca prawny Marcin Krawczyk, który omówił zaproponowane przez dłużnika wstępne propozycje układowe oraz zapoznał zebranych z przewidywanym dalszym tokiem postępowania restrukturyzacyjnego, zwłaszcza z zasadami ewentualnego przyjęcia przez wierzycieli zaproponowanego układu. Uczestniczący w dyskusji rolnicy zwracali uwagę na nie do przyjęcia ich zdaniem propozycje redukcji długu o 40% w stosunku do większych wierzycieli, brak realnych szans wykonania przez dłużnika układu w obliczu utraty wiarygodności firmy, podejrzenie popełnienia przez dłużnika przestępstwa i konieczność zdecydowanych działań prokuratury. Z drugiej strony zwracano uwagę na fakt, iż alternatywą dla restrukturyzacji może być całkowita upadłość firmy.  W dyskusji podkreślono, że wobec  występujących w ostatnich latach licznych  przypadków upadłości firm skupowych, powodujących rujnujące skutki dla ich dostawców, konieczne jest wprowadzenie ustawą swoistego funduszu gwarancyjnego finansowanego przez przedsiębiorców zajmujących się skupem, uruchamianego w przypadku niewypłacalności firmy. 

W swoim wystąpieniu Prezes KPIR Ryszard Kierzek zadeklarował gotowość udzielenia wszystkim zainteresowanym rolnikom niezbędnej pomocy prawnej przez radców prawnych izby, zwrócił również uwagę, że z uwagi na dużą ilość wierzycieli i ich rozproszenie, było by celowe wybranie spośród zebranych grupy osób, która by reprezentowała interesy wierzycieli i na bieżąco monitorowała przebieg postępowania restrukturyzacyjnego. Inicjatywa ta została przyjęta przez zebranych i na koniec spotkania wyłoniono Skład Rady, która podjęła się tego zadania.

 

 

Do pobrania
Download this file (Skład-Rady.pdf)Skład Rady[ ]99 kB