Zamieszczamy w załączeniu zestaw procedur, które mają być stosowane przy wdrażaniu nowego rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 0221/605 z dnia 7 maja 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.