KPIR

RADNI, DELEGACI, KOMISJE, ZARZĄD

KPIR - kadencja 2011-2015

KPIR - kadencja 2015-2019

 

ABC PRAWA

 

Kim jesteśmy

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza została powołana w 1996 roku i reprezentuje interesy rolników z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentowana jest przez 260 członków Rad Powiatowych działających w 19 powiatach naszego województwa.

Spośród nich wyłoniono Walne Zgromadzenie KPIR, które liczy 38 osób. Są to przedstawiciele 19 powiatów z terenu województwa. Każdy powiat reprezentowany jest przez Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z ustawą i statutem K-PIR działa aktywnie na rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi poprzez szereg zadań i inicjatyw.

czytaj więcej