Poniedziałek 4. września był ostatnim dniem rejestrowania kandydatów na członków rad powiatowych. W  związku z czym  okręgowe komisje wyborcze podjęły uchwały  w drodze obwieszczenia zawiadamiając  wyborców o  następujących rozstrzygnięciach: