Strona www TUW

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” opierające swoją działalność o wielowiekową tradycję wzajemności ubezpieczeniowej powstało w 1992 roku. Obecnie  liczy ponad 2 miliony członków i jest marką rozpoznawalną na rynku ubezpieczeniowym.

Działalność TUW „TUW” jest nastawiona nie tylko na zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla jego członków lecz także na budowanie więzi środowiskowych i wzmacnianie tendencji samorządowych w społeczeństwie.

 • W rankingu wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce działających w dziale II nasze Towarzystwo zajmuje 13. pozycję.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" po raz kolejny znalazło się wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw. Na liście za 2023 r. opublikowanej przez dziennik „Rzeczpospolita" uplasowaliśmy się na 463. miejscu.
 • W 2024 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW" zajęło 31. pozycję na liście 100 największych instytucji finansowych, którą opublikowała „Gazeta Finansowa".

Od początku swojej działalności TUW „TUW”  utrzymuje bliskie relacje ze środowiskiem rolniczym, które zaufało idei wzajemności ubezpieczeniowej. Dzięki temu ma możliwość rozpoznawania potrzeb ubezpieczeniowych i odpowiedniego kształtowania oferty ubezpieczeniowej.

TUW „TUW” oferuje szeroką gamę ubezpieczeń, dedykowanych rolnikom, rodzinom, producentom rolnym oraz przedsiębiorcom, w tym:

 • obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • obowiązkowe ubezpieczenia OC rolnika;
 • kompleksowe ubezpieczenie mienia gospodarstw rolnych
 • ubezpieczenie sprzętu rolniczego,
 • kompleksowe ubezpieczenie dla  przedsiębiorców, prowadzących rolniczą działalność gospodarczą,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
 • kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, AC Mini, BLS, Autoszyby, NNW, Assistance, Zielona Karta, BLS;
 • ubezpieczenie turystyczne

Ponadto TUW” TUW”, jako jeden z niewielu zakładów ubezpieczeń, posiada w ofercie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami do składki z budżetu państwa. W programie dopłatowych ubezpieczeń uczestniczy od samego jego początku, czyli od 2006 roku.

AKTUALNA OFERTA

Nasze placówki

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" przygotowało dla rolników, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne specjalną ofertę ubezpieczeniową w ramach Pakietu „Super Rolnik”.