Zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych dla komisji wyborczych po zakończeniu rejestrowania kandydatów na członków rad powiatowych (czyli po 4 września)