W załączeniu zamieszczamy dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia kandydata na członka rady powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej