Szanowni Państwo, na oczach całego Świata dzieje się rzecz niespotykana dotąd w historii ludzkości.

Sowiecki agresor napadł podstępnie na niezależne Państwo i dokonuje niewyobrażalnych zniszczeń, bombardując obiekty cywilne, szkoły, szpitale, domy mieszkalne, mordując przy tym setki, a być może tysiące osób niezaangażowanych bezpośrednio w wojnę, dzieci, kobiety osoby niepełnosprawne.

Ukraina dzielnie walczy, odpierając bandyckie ataki najeźdźcy. Musimy mieć świadomość, że Ukraińcy bronią nie tylko własnej wolności, bohatersko walczą w imieniu całej demokratycznej społeczności, walczą także o wolność naszą, walczą o wolność Europy, walczą o wolność całego Świata. Nie możemy pozostawać bierni, nie możemy pozostawiać naszych braci bez pomocy. Jednym z wielu działań, jakie podjęła Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest uruchomienie zbiórki pieniężnej na rzecz poszkodowanej przez wojnę ludności. Proszę o hojne wpłaty na konto o nr rachunku: 33 1600 1462 1019 8661 3000 0003. Zebrane pieniądze przekażemy na konto jednej z fundacji specjalizującej się w udzielaniu pomocy dla Ukrainy.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELANIA POMOCY, ZATRUDNIENIA I ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ UCHODŹCÓW
Zespół Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego zbiera podstawowy zbiór aktualnych informacji na temat pomocy dla uchodźców z Ukrainy w naszym regionie. Adresy, telefony, maile, adresy stron www i inne dane punktów zorganizowanych przez marszałka województwa, wojewodę, samorządy. Wszystko aktualizowane na bieżąco na stronie https://kpfr.pl/aktualnosci/