W dniu wczorajszym Komisja Wojewódzka, podpisaniem protokołu końcowego wyników wyborów do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, zakończyła I etap wyłaniania organów KPIR na VII kadencję, obejmującą lata 2023-2027. W wielu okręgach wyborczych wybrano delegatów do Rad Powiatowych przez aklamację (gdyż liczba mandatów była równa ilości zarejestrowanych kandydatów)

Tylko w 27 okręgach trwały wczoraj wybory ( lista zwycięzców w załączniku) i do wyborczych urn głosy oddało 3417 rolników, co stanowi 9,0% uprawnionych do udziału w głosowaniu. Największą frekwencję zanotowano w powiecie:

- brodnickim – 16,53%,

- toruńskim – 12,77%,

- włocławskim 12,35%,

Serdecznie dziękujemy 144 komisjom okręgowym za przeprowadzenie wyborów w gminach, a wszystkim tym, którzy udzielili poparcia kandydatom i wzięli udział w głosowaniu – za czynne poparcie idei samorządu rolniczego.

W drugim etapie wyborczym, 19 Rad Powiatowych,  do   połowy października br., zbierze się na swych pierwszych posiedzeniach i wybierze spośród swojego grona: Przewodniczącego Rady Powiatowej i Delegata na Walne Zgromadzenie. W ten sposób wyłoniony zostanie skład 38-osobowego Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Do pobrania
Download this file (wybory 27 okręgów .xlsx)wybory 27 okręgów .xlsx[ ]14 kB