Co ma wpływ na opłacalność produkcji mleka? Część I
Postawione w tytule pytanie zwykle rozpala emocje hodowców bydła mlecznego i trudno się temu dziwić. Byt ich i ich rodzin uzależniony jest od wspomnianej „opłacalności” lub jej braku. Dyskusje na ten temat często skupiają się na cenach. Z jednej strony na cenie mleka, z drugiej na cenach środków produkcji, które producent mleka musi kupować. Problem w tym, że choć ceny te są bardzo istotne, pojedynczy hodowca nie ma na nie prawie żadnego wpływu. Skupmy się zatem na tym, co w przeważającym stopniu decyduje o opłacalności produkcji mleka, a na co ma wpływ właściciel stada – na szeroko rozumianym „zarządzaniu stadem”.

Wiejska e-skrzynka – oczekiwania konsumentów
Wywiad z mgr Joanną Suchomską i dr Wojciechem Goszczyńskim.
Od ponad roku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i kilkunastoma producentami rolnymi z naszego regionu realizuje wspólnie projekt „Innowacyjny model współpracy rolników w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Projekt znany pod nazwą Wiejska e-skrzynka, ponieważ tak właśnie nazywa się grupa operacyjna, która powstała w ramach jego realizacji.

 

Duńczycy byli pierwsi
W 1989 r. od rolnictwa rozpoczęliśmy w Polsce przywracanie gospodarki rynkowej. Duńczycy jako pierwsi zgłosili chęć pomocy w tym trudnym dziele rolnikom z naszego regionu. Doradcy z ODR w Minikowie i naukowcy z Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictw ATR w Bydgoszczy z nadzieją przyjęli ofertę, która rozpoczęła wieloletnią współpracę. W maju i czerwcu 1992 r. mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Duńskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Skejby koło Aarhus oraz Lokalnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Aars. Były okazje do asystowania duńskim kolegom podczas wizyt doradczych na farmach. Jak wykorzystaliśmy minione 32 lata na pożegnanie systemu nakazowo-rozdzielczego oraz 17 lat funkcjonowania w Unii Europejskiej? Zobaczmy zmiany w gospodarstwach rolniczych w Polsce na tle gospodarstw w Danii.

Dobre sąsiedztwo roślin
Marzeniem wielu z Nas jest piękny i urodzajny ogródek warzywny. Aromatyczny warzywnik rządzi się swoimi prawami, a szczególnie rośliny w nim posadzone czy wysiane. Chodzi głównie o tak zwane dobre sąsiedztwo roślin, czyli ulokowanie roślin tak, aby wzajemnie się nie ograniczały lub też nie wpływały na siebie negatywnie.