Przeskocz do treści

Kończą się już środki przewidziane na pomoc de minimis  na ten rok. To może oznaczać  blokadę  wielu programów pomocowych dla rolników. Problemy z wyczerpanym limitem de minimis mamy już drugi rok z rzędu. Rok temu wyczerpał się on jednak dopiero w połowie listopada. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza informowała o tym zagrożeniu już dużo wcześniej ministerstwo rolnictwa.  

Czytaj dalej... "Przesunięcie pomocy w formule de minimis"

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, w terminie od dnia 25 września  2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r.

Czytaj dalej... "Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania"

Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.  

Czytaj dalej... "Nowe zasady premii na rozpoczęcie działaności"