Przeskocz do treści

“Innowacyjna energetyka-rolnictwo energetyczne”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020,

z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Izba podjęła się realizacji projektu p.t. „Innowacyjna energetyka-rolnictwo energetyczne”, gdyż jest to obecnie dobry moment na działania edukacyjno-promocyjne  w zakresie idei budowania biogazowi, stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, wskazanie możliwości współfinansowania takich instalacji ze środków publicznych (krajowych i unijnych).

Głównym celem zadania jest rozpowszechnienie wśród  rolników (z intensywną produkcją odpadów rolniczych np. dużych producentów trzody chlewnej) oraz przedstawicieli samorządów gminnych  idei współdziałania przy tworzeniu i funkcjonowaniu biogazowi rolniczych co przyczynia się do rozwoju zielonej gospodarki. Podczas dwudniowego seminarium 27-28 maja 2019 r., chcemy zachęcić rolników z województwa kujawsko-pomorskiego do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich takich jak współtworzenie biogazowni. Program seminarium obejmuje zarówno część teoretyczno- techniczną z omówieniem:

- problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska na obszarach wiejskich, - podstaw prawnych regulujących funkcjonowanie biogazowni,

- zasad produkcji i przygotowania surowców dla biogazowni,

- możliwości wykorzystania pofermentu w rolnictwie,

-  powiązań pomiędzy biogazownią i otoczeniem.

jak i wizytę w funkcjonującej  biogazowi w Rypinie jako przykład instalacji demonstracyjnej, która udowadnia racjonalność i skuteczność stosowania instalacji biogazowych.

Biogazownie wpływają korzystnie na rozwijanie gospodarstw rolnych, czerpanie z tego korzyści po przez sprzedaż energii przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu utylizacji odpadów rolniczych.

Warunkiem udziału w projekcie jest wcześniejsze zgłoszenie swojego  uczestnictwa pod numerem telefonu 56 678 92 40 (41). w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku lub przesłanie e-mailem formularza zgłoszeniowego.