Przeskocz do treści

“Grupa w harmonii z naturą”

Uwaga - Została zakończona realizacja projektu.

Izba znając dobrze sytuację w rolnictwie oraz korzystając ze swoich bogatych doświadczeń  zdobytych w okresie wielu lat angażowania się w proces tworzenia wielu grup producentów rolnych, widzi potrzebę do przedstawienia propozycji kolejnych działań na rzecz rozwoju rynków rolnych z udziałem producentów poprzez przeprowadzenie cyklu 19 jednodniowych szkoleń informacyjnych p.n. „Grupa w harmonii z naturą” jakie będą odbywały się w okresie od maja do września  na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego.

Chcemy dotrzeć z informacją o warunkach i nowych zasadach tworzenia grup producentów po zmianach legislacyjnych. Spowodowały one wprowadzenie szeregu zmian dotyczących funkcjonowania już zarejestrowanych jak i zasad rejestracji nowych grup producentów rolnych. Uczestnicy szkolenia pozyskają również wiedzę z zakresu:

- optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego  zgodnie z zasadami OSN w świetle nowych przepisów.

- rozwoju zielonej gospodarki w oparciu o  stosowanie odnawialnych źródeł energii. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wykorzystywanie nowych technologii.

Biorąc pod uwagę  zawiłości prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup produktów rolnych oraz stawiane rolnikom wymogi związane z ochroną środowiska przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, dodatkowo prowadzone będą dyżury, jako wsparcie eksperckie dla uczestników szkoleń, którzy podejmą się tworzenia grupy.  Dyżury prowadzone będą przez doświadczonego eksperta przez cały okres realizacji projektu w trzeci poniedziałek miesiąca od kwietnia do października br. w siedzibie biura KPIR w Przysieku.

Warunkiem udziału w projekcie jest wcześniejsze zgłoszenie swojego  uczestnictwa pod numerem telefonu 56 678 92 40 (41) w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku lub przesłanie e-mailem na nasz adres [email protected]  formularza zgłoszeniowego.

Zostań Partnerem KSOW – www.ksow.pl

30 maja 2019  Tuchola

10 lipca 2019 r. - powiat tucholski