Przeskocz do treści

KADENCJA 2007-2011 ORAZ 2011-2015 ARCHIWUM

Pismo MRiRW - odpowiedź resortu w kwestii naszych wątpliwości dotyczących "zazielenienia" --- ZOBACZ

Uchwała nr 1/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie przyjęcia zasad postępowania przy wydawaniu przez Izbę rolniczą opinii w sprawie stosowania preferencyjnych warunków zabezpieczeń spłaty zakupionych nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa i rozłożenia na raty spłaty należności --- POBIERZ

Interwencja KPIR do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczania  przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie tzw. OSN-ów (Obszarów Szczególnie Narażonych). 28 marca 2018 r. --- ZOBACZ

Wystąpienie Prezesa KPIR do MRiRW w sprawie spadku cen skupu trzody chlewnej. 17 stycznia 2011 r. --- ZOBACZ

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie finansowania ubezpieczenia zdrowotnego rolników. 4 stycznia 2011 r. - ZOBACZ

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich. 27 kwietnia 2009 r. - POBIERZ