Przeskocz do treści

KADENCJA 2015-2019

Wystąpienie KPIR do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania komisji "suszowych" z 3 lipca 2019 r. - ZOBACZ

Wystąpienie KPIR do samorządów w sprawie powołania komisji szacujących szkody suszowe - ZOBACZ

Stanowisko KPIR w sprawie tzw. ustawy odorowej - ZOBACZ

Stanowisko Przewodniczących Rad Powiatowych KPIR - 14 stycznia 2019 - ZOBACZ

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - szkody suszowe - ZOBACZ

KPIR - opinia prawna dotycząca odszkodowań suszowych - trwałe użytki zielone - ZOBACZ

KPIR - stanowisko w sprawie suszy i komisji szacujących szkody ZOBACZ

Stanowisko Kujawsko-Pomorskiej izby rolniczej w sprawie neonikotynoidów ZOBACZ

Zmiany w Prawie Łowieckim. Informacja prezesa KPIR dla samorządowców woj. kujawsko-pomorskiego 8 kwietnia 2018 r. --- ZOBACZ   Sprostowanie do pisma z 8 kwietnia 2018 r. - ZOBACZ

Apel do samorządowców kujawsko-pomorskiego. Podatek rolny,a wpłaty na rzecz Samorządu Rolniczego. 13 marca 2018 r. --- ZOBACZ

Wystąpienie KPIR do ministra rolnictwa w sprawie sprzedaży bezpośredniej. 12 luty 2018 r. - POBIERZ Odpowiedź resortu rolnictwa --- ZOBACZ

Wystąpienie KPIR do ministra rolnictwa w sprawie spadku cen skupu żywca wieprzowego - 22 stycznia 2018 r. --- POBIERZ  Odpowiedź resortu rolnictwa --- ZOBACZ

Pismo KPIR do MRiRW w sprawie pomocy dla poszkodowanych podczas nawałnic --- PRZECZYTAJ   Odpowiedź resortu - ZOBACZ

Wystąpienie do KRIR w sprawie procesu stanowienia prawa w rolnictwie. 10 listopada 2016 r. --- ZOBACZ

Stanowisko Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie wyznaczenia nowych obszarów OSN na lata 2016-2020 - 22 lutego 2016 r. ---- POBIERZ