Uwaga! Strona na bieżąco aktualizowana. 

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich. 27 kwietnia 2009 r. - POBIERZ

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie finansowania ubezpieczenia zdrowotnego rolników. 4 stycznia 2011 r. - ZOBACZ

Wystąpienie Prezesa KPIR do MRiRW w sprawie spadku cen skupu trzody chlewnej. 17 stycznia 2011 r. --- ZOBACZ

Interwencja KPIR do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczania  przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie tzw. OSN-ów (Obszarów Szczególnie Narażonych). 28 marca 2018 r. --- ZOBACZ

Uchwała nr 1/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie przyjęcia zasad postępowania przy wydawaniu przez Izbę rolniczą opinii w sprawie stosowania preferencyjnych warunków zabezpieczeń spłaty zakupionych nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa i rozłożenia na raty spłaty należności --- POBIERZ

Pismo MRiRW - odpowiedź resortu w kwestii naszych wątpliwości dotyczących "zazielenienia" --- ZOBACZ

Stanowisko Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie wyznaczenia nowych obszarów OSN na lata 2016-2020 - 22 lutego 2016 r. ---- POBIERZ

Wystąpienie do KRIR w sprawie procesu stanowienia prawa w rolnictwie. 10 listopada 2016 r. --- ZOBACZ

Pismo KPIR do MRiRW w sprawie pomocy dla poszkodowanych podczas nawałnic --- PRZECZYTAJ   Odpowiedź resortu - ZOBACZ

Wystąpienie KPIR do ministra rolnictwa w sprawie spadku cen skupu żywca wieprzowego - 22 stycznia 2018 r. --- POBIERZ  Odpowiedź resortu rolnictwa --- ZOBACZ

Wystąpienie KPIR do ministra rolnictwa w sprawie sprzedaży bezpośredniej. 12 luty 2018 r. - POBIERZ Odpowiedź resortu rolnictwa --- ZOBACZ

Apel do samorządowców kujawsko-pomorskiego. Podatek rolny,a wpłaty na rzecz Samorządu Rolniczego. 13 marca 2018 r. --- ZOBACZ

Zmiany w Prawie Łowieckim. Informacja prezesa KPIR dla samorządowców woj. kujawsko-pomorskiego 8 kwietnia 2018 r. --- ZOBACZ   Sprostowanie do pisma z 8 kwietnia 2018 r. - ZOBACZ

Stanowisko Kujawsko-Pomorskiej w sprawie neonikotynoidów ZOBACZ

KPIR - stanowisko w sprawie suszy i komisji szacujących szkody ZOBACZ

KPIR - opinia prawna dotycząca odszkodowań suszowych - trwałe użytki zielone - ZOBACZ

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - szkody suszowe - ZOBACZ

Stanowisko Przewodniczących Rad Powiatowych KPIR - 14 stycznia 2019 - ZOBACZ

Stanowisko KPIR w sprawie tzw. ustawy odorowej - ZOBACZ