ABC PRAWA

 Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry 

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

SYSTEM KLASYFIKACJI SZKÓD

OKRES OCZEKIWANIA NA WYPŁATĘ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

RDOŚ W BYDGOSZCZY - MAT. PRASOWY

INWENTARYZACJA ILOŚCI BOBRÓW

 Procedury dotyczące odszkodowania za szkody łowieckie 

PRAWO ŁOWIECKIE - cz. 1

PRAWO ŁOWIECKIE - CZ. 2

PRAWO ŁOWIECKIE - CZ.3.

  

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

E-SĄD - PORTAL SĄDU

E-SĄD - WYJAŚNIENIA

 

 ENERGETYKA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU 

Wystąpienie KPIR do Rzecznika Praw Obywatelskich

ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY - PORADNIK

Wzór odpowiedzi rolników do ENEA

Pismo KPIR do ENEA w sprawie służebności przesyłu

 

 wykup ziemi z ANR 

UCHWAŁA ZARZĄDU KPIR

WNIOSEK O OPINIĘ

ZASADY SKŁADANIA OFERT

UKUR - WZORY DOKUMENTÓW

 

Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

Zasady wspierania spółek wodnych przez gminy w obowiązujących przepisach prawnych

WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI KLĘSKOWYCH