Miało być lepiej

Miało być lepiej... A wyszło jak zawsze. Dlatego zwróciliśmy się z pismem do ministra Krzysztofa Jurgiela w sprawie sprzedaży bezpośredniej. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Szkolenia w BGŻ

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia, wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów Banku z branży agro. Najbliższa Agro Akademia odbędzie się 15.02.2018 r. w Pałacu w Krotoszycach (woj. dolnośląskie). […]

LOZ na 2018 rok

Jak co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie przygotowała Listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa na rok 2018.

Azotanowy program działań – co dalej?

Rząd pracuje nad programem ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych, który obejmie wszystkich rolników. Komitet ds. europejskich uznał projekt programu za wadliwy, jednak zlecił jego dalsze procedowanie.                                                     

Nie godzimy się na takie rozwiązania.

Kujawska-Pomorska Izba rolnicza jest przeciwna wprowadzeniu w takim kształcie, na obszarze całego kraju rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń.

Nabór wniosków na “Modernizację gospodarstw rolnych”

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 […]

Ważne informacje z ARiMR

Tegoroczna kampania ARiMR dotycząca dopłat związana jest ze zmianą sposobu składania wniosków. Agencja preferuje by te ostatnie przesyłać drogą elektroniczną. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z komunikatami wydanymi przez ARiMR odnośnie tychże zmian. Komunikat ARiMR  E-wniosek Plus

Nasze zaniepokojenie

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest niezwykle zaniepokojona aktualna sytuacją na rynku trzody. Ostatnie spadki cen żywca powodują, iż produkcja staje się nieopłacalna. Szczególnie, że jest brak realnych przesłanek ku temu, by nastąpiła tak znaczna obniżka cen.