Indeks dla Rolnika

Indeks dla Rolnika - cenna inicjatywa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, którą mocno wspieramy. Kilka zdjęć z finału.

Budżet zatwierdzony

Podczas pierwszego w bieżącym roku spotkania delegatów KPIR zatwierdzone zostały: wykonanie budżetu w 2017 roku oraz budżet na 2018 rok. Samorząd nasz przedstawia Państwu jak spożytkowaliśmy publiczne środki w zeszłym roku i jak mamy zamiar wykorzystać je w bieżącym roku.

Jeszcze raz o Prawie łowieckim

W nawiązaniu do wcześniej wysłanego  pisma w sprawie szacowania szkód łowieckich , poniżej przesyłamy sprostowanie dotyczące  jego treści.

USTRÓJ ROLNY JESZCZE RAZ

KRIR przekazała swoje uwagi do projektu ustawy z dnia 28.03.2018 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw. Zapraszamy do lektury.

„Bo w grupie siła ”

      Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza prowadzi  szkolenia w ramach projektu: „Bo w grupie siła ”. Izba znając dobrze sytuację w rolnictwie oraz korzystając ze swoich bogatych doświadczeń zdobytych w okresie wielu lat angażowania się w proces tworzenia wielu grup producentów rolnych, widzi potrzebę do przedstawienia propozycji kolejnych działań na rzecz rozwoju rynków rolnych z […]

Zmiany w Prawie Łowieckim

  Prawo Łowieckie uległo zmianom. W związku z tym Ryszard Kierzek, prezes KPIR wystosował specjalny apel do samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego.

Rewolucyjne zmiany

Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor oddziału ARiMR w Toruniu była gościem obrad WZ KPIR, które odbyły się 22 marca br. Oprócz przedstawienia statystyk dotyczących działań Agencji w naszym regionie, szefowa regionu poinformowała również o tym co zmieni się w dopłatach bezpośrednich w 2018 roku. Odpowiedziała także na pytania zadane jej przez delegatów.

ASF w kujawsko-pomorskim

Podczas marcowego spotkania delegatów KPIR kolejny raz duża czasu poświęcono kwestii wynikających z rozprzestrzeniania się ASF w Polsce.

Resort odpowiada

12 lutego br. roku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaliśmy pismo w sprawie sprzedaży bezpośredniej. Otrzymaliśmy na nie odpowiedź.