Przeskocz do treści

POWIAT WĄBRZESKI

 


 


 

II Posiedzenie Rady Powiatowej powiatu wąbrzeskiego – 24/10/2019.

Omówiono stan realizacji dopłat bezpośrednich oraz wniosków suszonych na terenie powiatu. Temat omówił Kierownik BP ARiMR z Wąbrzeźna Sławomir Nowacki. Jacek Zientarski przedstawiciel KOWR przekazał informacje na temat bieżącej sytuacji w obrocie nieruchomościami w powiecie wąbrzeskim oraz nowe zasady obrotu ziemia rolną.
Podczas posiedzenia dokonano wyboru przedstawiciela RP do komisji ds. produkcji, rynku rolnego i ekonomiki. Wybranym został Zbigniew Augustyn.
Członek Zarządu Ryszard Błaszkiewicz przekazał informacje z prac Zarządu.
Wnioski na WZ z posiedzenia.
1. Wniosek o zmianę zasad i nieutrudnianie kupna gruntów rolnych młodym rolnikom (czyli takim którzy nie posiadają gruntów dłużej niż 5 lat) w przypadku kupna ziemi rolnej od osób prywatnych i są oni zmuszeni wystąpić o wyrażenie zgody na zakup tych że gruntów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa co przyczynia się do wydłużania okresu zakupu.
2. Co decyduje o tym, że dany teren został zakwalifikowany jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jakie czynniki i kryteria jak również kto o tym decyduje?
3. Wniosek o niewycofywanie z obrotu środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancje czynne takie jak chloropiryfos oraz dimetoat. Na chwilę obecną nie ma nawet żadnej substancji zastępczej .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 sierpnia 2019r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej w Wąbrzeźnie. Przewodniczącym wybrany został Józef Imiałek, a delegatem na WZ KPIR Stefan Strawczyński.