Przeskocz do treści

POWIAT TORUŃSKI

II posiedzenie RP KPIR Powiatu Toruńskiego.  Posiedzenie odbyło się 13 listopada br. w Czernikowie. Członkowie RP KPIR Powiatu Toruńskiego podjęli wniosek: " Rekompensata start zaistniałych w gospodarstwach rolnych powinna być realizowana wg rzeczywistych, wyliczonych start procentowych wynikających z protokołów sporządzonych przez komisje".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Toruńskiego odbyło się 5.08.2019 roku w Przysieku. Podczas zebrania radni powiatowi wybrali spośród siebie przewodniczącego RP oraz delegata na Walne Zgromadzenie KPIR.

Przewodniczącym RP KPIR Powiatu Toruńskiego został Tomasz Zakrzewski (radny powiatowy z gminy Obrowo). Delegatem na Walne Zgromadzenie KPIR został Tadeusz Ziółkowski (radny powiatowy z gminy Czernikowo).
Rada Powiatowa składa się z 16 osób. Miasto Chełmża reprezentuje Ferdynand Kalisz, gminę Chełmża reprezentują Włodzimierz Romanowski i Dominik Zając, gminę Czernikowo Przemysław Durmowicz (po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Tadeusz Ziółkowski, gminę Lubicz Sławomir Sacharuk (po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Radosław Wiśniewski, gminę Łubianka Jan Madej i Jacek Ziółkowski, gminę Łysomice Lidia Zimomek i Krzysztof Piotrowski, gminę Obrowo Piotr Falkiewicz (po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Tomasz Zakrzewski, Miasto Toruń Wiesław Kończak, gminę Zławieś Wielką Krzysztof Kowalski ( po raz pierwszy w radzie powiatowej) i Andrzej Sosnowski.
Radni Powiatowi KPIR Powiatu Toruńskiego wyrazili niepokój, że nie wszystkie gminy z powiatu toruńskiego oraz nie wszystkie uprawy roślin zostały zakwalifikowane jako poszkodowane przez suszę, mimo że wszystkie uprawy zostały dotknięte klęską suszy. W ocenie radnych powiatowych decyzja podjęta przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o powołaniu komisji suszowych została podjęta zbyt późno, mimo zgłaszania tego problemu dużo wcześniej przez Zarząd KPIR. Taka sytuacja stawia w trudnej roli komisje gminne od których rolnicy wymagają, aby szacowały wszystkie rośliny, w tym zboża ozime ponieważ również zostały dotknięte suszą.