Przeskocz do treści

POWIAT RYPIŃSKI

11 grudnia br. odbyła się Rada Powiatowa KPIR z powiatu rypińskiego.

Obecny na spotkaniu prezes lokalnej biogazowni Rafał Zglinicki omówił sprawy dotyczące funkcjonowania biogazowni. Następnie przedstawiciele firmy zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła omówili temat odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, kto, gdzie i do kiedy może złożyć taki wniosek o dofinansowanie.
Jolanta Malicka oraz Beta Jabłońska z Urzędu Skarbowego w Rypinie omówiły temat zmian w podatkach VAT dotyczące rolników i najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach. Ważna informacją, która została przekazana jest zmiana w ordynacji podatkowej art.61b. MIKRORACHUNEK. Nowelizacja zakłada, że podatnikom zostanie udostępniony indywidualny rachunek bankowy do zapłaty podatków. Nr rachunku będzie można uzyskać na stronie WWW.podatki.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym. Stare rachunki urzędów skarbowych, na których opłacamy PIT, CIT i VAT zostaną zamknięte 31 grudnia 2019r.Indywidualne mikrorachunki podatkowe będą aktywne od 1 stycznia 2020r. Mikrorachunki podatkowe będą składały się z 26 znaków, zawierać będą pesel w przypadku osoby fizycznej lub nip w przypadku organizacji.
Przewodniczący i jednocześnie członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Błaszkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu.
Wniosek Rafała Zglinickiego by lobbować sprzedaż wyrobów mięsnych z rodzinnych gospodarstw, a nie tuczu nakładczego zyskał aprobatę radnych powiatowych.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 października odbyła się rada powiatowa KPIR z powiatu rypińskiego. Przybyli na spotkanie w osobach: Janusz Rękas, Krzysztof Malinowski i Paweł Murawski którzy na bieżąco biorą udział we wszystkich spotkaniach dot. Mleczarni ROTR- przedstawili jej aktualną sytuację.

Poinformowali, iż minister Ardanowski pomoże mleczarni ale warunkiem jest zawiązanie spółki. Co w chwili obecnej stoi pod wielkim znakiem zapytania. Zbyt dużo niewiadomych, z każdym ogłoszeniem przetargu coraz taniej wyceniany jest zakład i zachodzi obawa, że może nie wystarczyć pieniędzy na spłaty zobowiązań. Jest zainteresowanie potencjalnych nabywców, ale wszyscy czekają na niższą cenę. Mimo tego, że upadłość ogłoszono ponad rok temu nie jest znana na dzień dzisiejszy kwota zadłużenia ROTR, ponieważ sąd nie sporządził jeszcze listy wierzytelności. Miała mleczarnia być włączona Krajowej Grupy Spożywczej przy ministerstwie ale tak się nie stało. Budzi to ogromne obawy wśród rolników, którym mleczarnia nie zwróciła pieniędzy za odstawiane mleko nie wspominając o udziałach.
Marek Śmiechewicz z ARiMR z Rypina poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało złożonych 297 wniosków suszowych z czego 263 z pomocy de minimis a 33 z pomocy publicznej. Wypłaty na ten cel zostały przeniesione na przyszły rok ponieważ bieżący limit został wykorzystany. Wnioski suszowe można składać do 15 listopada.
Wypłata środków pieniężnych dot. płatności bezpośrednich ruszyła z dniem 16 października br. Na konta rolników przelane zostaną zaliczki w kwocie- do 70%.W powiecie rypińskim 100% wniosków obszarowych zostało zatwierdzonych do wypłaty środków finansowych.
Emila Jaskólska odczytała wnioski z ostatniego walnego zgromadzenia a przewodniczący Ryszard Błaszkiewicz je szerzej omówił.
Zaproponowano kandydaturę Mirosława Ozimkowskiego na członka komisji ds. oświaty, doradztwa i ekologii na którą wyraził zgodę. Zgromadzeni delegaci poparli jego kandydaturę.
Ważna informacja! Zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. przechowywania nawozów naturalnych zbiorniki naziemne na gnojówkę i gnojowicę muszą być przykryte. Nie dostosowanie się do tego skutkuje obniżeniem płatności a w przypadku kontroli z WIOŚ-u mandatem.