Przeskocz do treści

POWIAT LIPNOWSKI

III Posiedzenie Rady Powiatowej KPIR w Lipnie 6/12/19

Kierownik BP ARiMR przedstawił stan realizacji płatności bezpośrednich , ONW , płatności rolnośrodowiskowych oraz suszowych. Członkowie RP omówili plan działań Rady Powiatowej KPIR powiatu lipnowskiego na rok 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Posiedzenie Rady Powiatowej KPIR w Lipnie 18/10/19"
M.in. na posiedzeniu zgodnie z porządkiem obrad wybrano 2 przedstawicieli do komisji branżowych działających w strukturach Izby. Paweł Szczepański został wybrany do Komisji ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi . Karol Janiszewski został wybrany na członka Komisji ds. Oświaty, Doradztwa i Ekologii. Radni powiatowi po szerokiej dyskusji wypracowali wnioski, które zostaną przekazane na Walne Zgromadzenie KPIR. Wniosek złożony przez członka RP Karola Janiszewskiego – „Aby w myśl Konstytucji Polskiej naliczanie składek KRUS było według wielkości gospodarstwa i miało to swoje odzwierciedlenie w wielkości emerytury rolniczej czyli zgodnie z poniesionymi składkami”.
Drugi wniosek zgłoszony również przez Karola Janiszewskiego o uwzględnienie gospodarstwa rodzinnego, czyli zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r (Dz.U z 2019 poz 1362) o powierzchni od 1 ha do 300 ha prowadzonego przez rolnika indywidualnego z możliwości skorzystania z dofinansowania do wapna i na całe gospodarstwo a nie tylko do powierzchni 75 ha .Jeżeli wyraźnie określona jest definicja gospodarstwa rodzinnego 1-300 ha to nie należy dyskwalifikować gospodarstw z możliwości dofinansowań w tym przedziale powierzchniowym.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W powiecie lipnowskim na Przewodniczącego Rady Powiatowej KPIR wybrany został Andrzej Pączkowski, na delegata tak jak w poprzedniej kadencji członkowie wybrali Antoniego Jabłońskiego.