Przeskocz do treści

POWIAT CHEŁMIŃSKI

W budynku Starostwa Powiatowego, 13-12-2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Chełmnie.

Podczas spotkana poruszono temat ubezpieczeń KRUS ,które omówiła Agnieszka Kopcińska, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego z Oddziału Terenowego w Grudziądzu. Przekazana
wiedza z zakresu prewencji, systemu rentowo-emerytalnemu jak również ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w gospodarstwie rolnym cieszyła się duży zainteresowaniem wśród zgromadzonych. Następnie bieżącą działalność Powiatowego Biura ARiMR przybliżył Arkadiusz Stefaniak, kierownik biura w Chełmnie. Przedstawił on poziom wypłat zaliczek płatności bezpośrednich, ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz pomocy klęskowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia skutków długotrwałej suszy. Na temat zmiany w systemie zakupu paliw w 2020 r. przez rolników wypowiedział się Paweł Wienconek, dyrektor biura KPIR w Przysieku.
Wszystkie problemy poruszone podczas spotkania zostały z uwagą wysłuchane przez uczestników spotkania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 listopada 2019 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej KPIR powiatu chełmińskiego. Spotkanie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Przewodnim tematem posiedzenia było poruszenie sprawy zalegania rolnikom z płatnościami Grupy Producentów Rolnych Ziarno Sp. z o.o. z Cichoradza za skupione płody rolne. Na spotkanie zaproszono Stefana Kowalskiego, Prezesa Grupy Producentów Rolnych Ziarno Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności w wyżej wymienionej sprawie. Ze strony Izby uczestniczył członek Zarządu KPIR Stanisław Seklecki oraz Michał Gilewicz, prawnik KPIR w celu doradzenia jakie podjąć kolejne działania prawne.