Przeskocz do treści

W piątek, 30 sierpnia br., wybrzmiał ostatni akord kampanii wyborczej 2019 w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej. Wybrano nowe władze Izby. Sternikiem KPIR ponownie został Ryszard Kierzek.

 

Wszystkich zgromadzonych tego dnia w Przysieku przywitał Ryszard Kierzek. Gratulował on wyboru, zauważając jednocześnie, że w najbliższej kadencji radni będą obradować w zmienionym składzie. Z jednej strony nastąpiły powroty nieobecnych w V kadencji osób takich jak Ryszard Błaszkiewicz (powiat lipnowski), czy Radosław Mrugowski (powiat nakielski). Z drugiej zaś strony Walne Zgromadzenie KPIR „wzbogaciło” się o debiutantów (choć nie w samorządzie rolniczym) takich jak Maria Żukowska-Repeczko (powiat brodnicki), Rafał Perlik (powiat bydgoski), czy Mateusz Sass (powiat tucholski).
- Musicie Państwo mieć jednak świadomość jak wielka praca, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na was, członkach-delegatach Izby Rolniczej – mówił były i jeszcze nie nowy prezes KPIR. - Musimy pełnić rolę służebną dla rolników. A wystarczy zobaczyć. Jest to trzeci rok z rzędu, gdy dotyka nas susza. To oznacza pracę w komisjach szacujących szkody. Praca ta zaś do łatwych i przyjemnych nie należy – dodawał.
Zgodnie ze statutem dalszą część obrad przejął radny-senior Fabian Hainich (powiat żniński). Po auspicjami tego ostatniego przegłosowano porządek obrad. Wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie Bożena Aleksandrzak (powiat radziejowski), Stanisław Borowiak (powiat mogileński) oraz Grzegorz Szlitkus (powiat grudziądzki).
Po wyborach przewodniczącego – Mirosław Smaruj (powiat mogileński) oraz sekretarz obrad – Grażyna Smolińska (powiat grudziądzki), ten pierwszy przeprowadził dalszą część wyborów i obrad pierwszego walnego Zgromadzenia KPIR.
Po ustaleniu składu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie Emilia Jaskólska (powiat rypiński) ,Antoni Jabłoński (powiat lipnowski) i Mateusz Sass przystąpiono do wyborów władz KPIR.

Jako jedyny kandydat na prezesa Izby zgłoszony został Ryszard Kierzek (powiat żniński). Podobnie było z wyborami wiceprezesa. Jedynym kandydatem był Tadeusz Ziółkowski (powiat toruński). Obyło się bez niespodzianek. Dotychczasowy prezes i wiceprezes uzyskali bardzo silne poparcie.
Zgodnie ze statutem skład Zarządu musiał zostać uzupełniony o trzech członków. Kandydatami byli: Emilia Jaskólska, Mirosław Smaruj, Stanisław Seklecki (powiat włocławski) i Ryszard Błaszkiewicz. Ostatecznie radna Jaskólska nie została wybrana do nowego zarządu KPIR.
Ostatnim elementem był wybór delegata do KRIR. Tu zmierzyli się ze sobą Tomasz Zakrzewski (powiat toruński) oraz Radosław Mrugowski. Wygrał ten pierwszy.

Sylwetki członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegata do KRIR można zobaczyć tutaj, tutaj oraz tutaj.

Radosław Mrugowski
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kierzek: - Praca w Izbie Rolniczej jest służebną wobec rolników. O tym trzeba pamiętać.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna podczas pracy
Od lewej: Grażyna Smolińska, Mirosław Smaruj oraz Fabian Hainich
Komisja Uchwał i Wniosków: Emilia Jaskólska (w środku) , Antoni Jabłoński (stoi z lewej) i Mateusz Sass (stoi z prawej)
Bożena Aleksandrzak odczytuje wyniki wyborów. Za nią Paweł Wiencołek, dyr. biura KPIR w Przysieku