Przeskocz do treści

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił szczegóły dotyczące programu wapnowania gleb. Wiadomo już gdzie rolnicy będą musieli składać wnioski o dopłaty do wapna i na jakie produkty mogą otrzymać dotacje.

Na dopłaty do wapna rolniczego będzie 300 mln złotych.
300 mln złotych dopłat do wapnowania gleb do 2023 roku
W poniedziałek 10 czerwca 2019 roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Ma on doprowadzić do regeneracji gleb zakwaszonych w wyniku działań człowieka, w tym działalności rolniczej.
Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie będzie prowadzony od 2019 do 2023 roku i na jego cel zostanie przeznaczonych 300 mln zł.
Jaka będzie kwota dopłat do wapnowania?
Rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacja na wapnowanie do Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej. Dofinansowanie będzie udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach pomocy de minimis.
Z dotacji będą mogli skorzystać rolnicy, którzy posiadają użytki rolne o pH gleby poniżej lub równej 5,5.
Dotacja będzie uzależniona od powierzchni gospodarstwa i wyniesie:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni do 25 ha użytków rolnych;
• do 200 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw o powierzchni od 25 do 50 ha;
• do 100 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw od 50 do 75 ha użytków rolnych.
Na jakie wapno będą dopłaty? Jakie koszty nie będą podlegać dotacji?
Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane koszty zakupu wapna nawozowego np. wapno nawozowe z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50% lub środka wapnującego, np. wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.
Należy pamiętać, aby na fakturze potwierdzającej zakup wapna znalazła się informacja o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. Koszty kwalifikowane obejmują okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje, że dzięki dotacjom do wapnowania uda się poprawić poziom pH gleby na powierzchni ponad 250 tys. ha .
Należy zwrócić uwagę, że dofinansowanie nie będzie przyznawane do kosztów transportu wapna czy na jego rozsiewanie.
WFOŚiGW będzie przyznawać dotacje na poszczególne pola tylko raz na cztery lata i pracownicy Funduszy będą weryfikował stopień pilności podjęcia zabiegów odkwaszających ze względu na ich skutek środowiskowy, a nie agrotechniczny. Będzie się to odbywało m.in. na podstawie badanie odczynu gleby wykonanego co najmniej raz na 4 lata i opracowanego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą.
Gdzie trzeba złożyć wniosek o dopłaty do wapna?
NFOŚiGW już określił, że wojewódzkie fundusze mają czas na składanie wniosków o pieniądze na dotacje do wapnowania od 17 do 28 czerwca 2019 roku.
Jednak kiedy rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje, tego jeszcze nie wiadomo. Harmonogram naboru wniosków dla rolników, tryb składania dokumentów i ich rozpatrywania zostaną ogłoszone zapewne w lipcu na stronach internetowych Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Jak tylko pojawią się takie informacje, my również w „Tygodniku Poradniku Rolniczym” poinformujemy o tym.

Na pewno jednak wnioski o dofinansowanie wapnowania gleb trzeba będzie złożyć do właściwiej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Paweł Mikos - Tygodnik Rolniczy