INFORMACJEPRACE ZARZĄDURADY POWIATOWE

Podsumowanie w Sępólnie Krajeńskim

btr

16 maja 2019 roku w Kamieniu Krajeńskim odbyło się ostatnie w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Sępólnie Krajeńskim.


W posiedzeniu oprócz Delegatów udział wzięli:
Ryszard Kierzek - Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
Mirosław Smaruj – Członek Zarządu Kujawko – Pomorskiej Izby Rolniczej,
Władze samorządowe:
Marek Chart - Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego,
Kazimierz Warylak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeński,
Franciszek Lesinski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński,
Wojciech Głomski – Burmistrz Kamienia Krajeńskiego,
Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
Waldemar Kuszewski – Burmistrz Więcborka,
Leszek Stroiński – Wójt Sośna.
Posiedzenie miało na celu podsumowanie upływającej kadencji. Poruszono również sprawy związane z wyborami do rad powiatowych izb rolniczych rozpisanych na dzień 28 lipca 2019 roku.
Na koniec Delegaci otrzymali drobne upominki od Zarządu K-PIR oraz podziękowania od Władz Samorządowych Gmin i Powiatu Sępoleńskiego.

mat. BP KPIR w Sępólnie Krajeńskim

btr