Przeskocz do treści

15 maja odbyło się w Świeciu ostatnie w bieżącej, V kadencji, spotkanie świeckiej Rady Powiatowej KPIR na którym dokonaliśmy oceny i podsumowania czteroletniej pracy Rady.

Na wstępie spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej KPIR w Świeciu złożył podziękowania wszystkim członkom Rady za zaangażowanie w działalność i jej pracę, a efektem tego są jej osiągnięcia i efekty będące wynikiem opracowania i kierowania do Zarządu KPIR wniosków, mających na celu realną poprawę sytuacji w rolnictwie, zmiany jakościowe w określonych gałęziach produkcji rolnej, a także poprawa dochodowości rolników, których reprezentantami są nasi delegaci.

Słowa podziękowania skierowane zostały również do przedstawicieli instytucji powiatowych, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i Biura Powiatowego ARiMR w Świeciu za znakomitą współpracę, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w osobach Prezesa Ryszarda Kierzka, w-ce prezesa Tadeusza Ziółkowskiego i członka Mirosława Smaruja.

W swoich wystąpieniach przedstawili oni sytuację naszej Izby Rolniczej pod względem finansowym i wizerunkowym, co w dużej mierze jest również zasługą jej członków-rolników, podkreślali wkład pracy delegatów w rozwój KPIR i ich pracę na osiągnięcie i utrzymanie jej dobrej opinii w społeczności rolniczej.

W uznaniu wniesionego przez delegatów wkładu pracy, w trakcie czteroletniej kadencji RP, członkowie Zarządu KPIR wręczyli każdemu z nich indywidualne podziękowania w formie dyplomu uznania oraz upominek, który będzie kojarzył się z działalnością wykonywaną na rzecz naszej Izby Rolniczej.

Spotkanie zakończył wspólny obiad i życzenia dla ustępujących delegatów o reelekcję, aby kontynuowali dotychczasową działalność na rzecz całej społeczności rolniczej.

Stefan Tomkowicz

BP KPIR w Świeciu