INFORMACJERADY POWIATOWE

Spotkanie w Bukownie

14 marca członkowie Rady Powiatowej KPIR w Świeciu zebrali się w Bukowcu na kwartalnym spotkaniu i dyskutowali nad problemami z  jakimi zmagają się nasi rolnicy.


Tematem obrad były zmiany zasad składania wniosków w płatnościach bezpośrednich na 2019 rok oraz trudna sytuacja gospodarstw prowadzących tucz trzody chlewnej, który przy obecnych cenach skupu staje się nieopłacalny.
Pierwszy temat został przedstawiony naszym delegatom przez pracowników ARiMR z Biura Powiatowego w Świeciu, którzy szczegółowo omówili wprowadzone zmiany, uwarunkowania i błędy popełniane przez rolników, często skutkujące opóźnieniami w rozpatrywaniu złożonych wniosków, bądź ich odrzuceniem w procesie weryfikacji.
Prelegenci zwracali uwagę, że terminowość złożenia wniosków o dostępne płatności, ich kompletność i czytelność jest gwarancją szybkiego rozpatrzenia i szybkiego wpływu świadczeń na konto rolnika.
W drugim punkcie spotkania po krótkim przedstawieniu, przez przewodniczącego, sytuacji w chowie trzody chlewnej, importu mięsa i obrotu nim na rynku krajowym zebrani podjęli temat dyskutując o propozycjach zmian, mających swoje podstawy w ich doświadczeniach, jako rolników, którzy na co dzień zajmują się tą dziedziną produkcji.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego w
Świeciu, w osobie wicestarosty oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w
Bukowcu.

Stefan Tomkowicz
BP KPIR w Świeciu