INFORMACJERADY POWIATOWEWYDARZENIA

Posiedzenia rady KPIR w Wąbrzeźnie

W ostatni dzień lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej KPIR.

Głównymi wątkami spotkania było omówienie stanu realizacji płatności bezpośrednich oraz dopłat do materiału siewnego za rok 2018 w powiecie wąbrzeskim. Uczestniczący w rolniczych rozmowach Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wąbrzeźnie przedstawił też płatności bezpośrednie w 2019 r.
Przedstawiono również informacje na temat struktury organizacyjnej Polskiej Gospodarski Wodnej Wody Polskie –zadania i kompetencje oraz działania bieżące KRUS.
Podczas posiedzenia wypracowano:
- Wniosek o zmianę Polskiej Normy w uprawie i ogławianiu buraka cukrowego
- Wniosek o zakwalifikowanie pracy w gospodarstwie rolnym do szkodliwych warunków pracy i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej uprawniając tym samym do wcześniejszej emerytury, dodatkowych świadczeń.
Wnioski zostaną przekazane na Walne Zgromadzenie KPIR które odbędzie się w 15 marca br.