INFORMACJEPRACE ZARZĄDUWYDARZENIA

Obradowało Porozumienie

Od szeregu lat Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest organizatorem obrad oraz współtwórcą wniosków gremium - Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Przysieku.

Corocznie w naszej siedzibie odbywa się kilka spotkań Porozumienia. W naszej opinii Porozumienie jest doskonałą formą spotkań różnych środowisk rolniczych, idealną platformą wymiany poglądów na aktualne tematy dotyczące rolnictwa. Porozumienie też jest płaszczyzną do podejmowania wspólnych działań środowiska rolniczego w kujawsko-pomorskim.

Każde takie spotkanie kończy się wypracowaniem wniosków kierowanych do odpowiednich instytucji zajmujących się szeroko rozumianymi sprawami wsi.

Pierwsze w bieżącym roku spotkanie Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Przysieku odbyło się w poniedziałek, 11 lutego.
Poniżej prezentujemy wnioski z tej narady skierowane do ministra rolnictwa.

 

Porozumienie Związków Zawodowych

i Organizacji Rolniczych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Przysieku

 

 

 Przysiek, 11. lutego 2019 r.

KPIRB/45/1.02/2/19

 

 

                                                        Pan Jan Krzysztof Ardanowski

                           

                                                        Minister Rolnictwa

                                                        i Rozwoju Wsi

 

 

         Poniżej przekazuję Panu Ministrowi wnioski i propozycje sformułowane przez członków Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obradujących 11. lutego 2019 roku w Przysieku, z prośbą o zainteresowanie się nimi i podjęcie stosownych decyzji zmierzających do rozwiązania problemów.        

        

  1. Domagamy się zdecydowanych działań prawnych i organizacyjnych, stwarzających warunki do utworzenia w każdym powiecie punktów uboju zwierząt z koniecznośc Działalność tę mogłyby prowadzić istniejące już ubojnie. Wiemy jednak, że osiem powiatów naszego województwa nie posiada ubojni. Dlatego tam muszą powstać specjalne punkty uboju z konieczności. Zwierzętom poddawanym ubojowi musimy minimalizować ból i cierpienie, nasilające się zwłaszcza w czasie załadunku i transportu do miejsca uboju. Dlatego ubój kontuzjowanego zwierzęcia powinien odbywać się na miejscu wypadku. Ubojnia powinna dysponować specjalnym samochodem (chłodzonym), wyposażonym w sprzęt umożliwiający ubój zwierząt na miejscu i przewożącym ubite zwierzęta do zakładu przetwórczego. Każda ubojnia podejmująca się tego zadania winna posiadać taki środek transportu. Wnioskujemy jednocześnie o dofinansowanie przez budżet państwa i samorządów, kosztów zakupu i eksploatacji niezbędnych środków transportu zwierząt ubijanych z konieczności.
  2. Ponawiamy swój wniosek z listopada 2018 roku o uruchomienie w każdej gminie punktów badania mięsa na występowanie włośni.
  3. Uznajemy, że najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu odszkodowań w rolnictwie będzie wprowadzenie ubezpieczeń powszechnych, z jednoczesnym zwiększeniem nadzoru i kontroli działalności firm ubezpieczeniowych.

 

                                                                                  Lech Kuropatwiński

 

                                                                                  Przewodniczący obrad Porozumienia

                                                                                  Związków Zawodowych

                                                                                  i Organizacji Rolniczych

                                                                                  Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Otrzymuje:

1.Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

  1. Wojewódzki Lekarz Weterynarii.